HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Nyhetsbrev #3 2013


Om man söker en gemensam nämnare för innehållet i årets tredje nummer skulle det kunna vara engagerande utställningar.
I flera artiklar problematiserar vi vad det är som gör utställningar angelägna i en värld som tycks svämma över av mediala budskap. Kanske museerna kan erbjuda ett verkligt alternativ till vår tids både hetsiga och trötta kulturkonsumtion?

Välkommen till ett nummer som räcker hela sommaren!

Redaktionen


SYNPUNKTEN

FÖGA MER ÄN EN APA MED SKOR

En gång för länge sedan var människans känsliga fotsulor av livsavgörande betydelse när hon skulle undvika giftiga insekter och skorpioner. I dag bär vi skor, som de civiliserade djur vi har blivit.
Eva Persson har sett tre skandinaviska utställningar som på olika sätt tar sig an gränsen mellan människa och djur. På bilden syns en schimpans och en leksaksapa av Kay Bojesen från 1951 som ingår i den danska utställningen AnimaliA – overlevelsens ABC.

 

FOTO: EVA PERSSON


RECENSIONER

FOTO: PIA CEDERHOLM

ETT LÄNSMUSEUM FÖR VÅR TID

Hur förvaltar museerna det regionala kulturarvet? Och hur använder de modern teknik för att nå besökarnas alla sinnen?

Pia Cederholm inleder sin pilgrimsfärd till landets länsmuseer med ett besök i Smålands Jerusalem: Jönköping. Hon blir oväntat förtjust i porslinskoppar, stångjärnshammare, lolitastilen och trollgummor med grönt hår.


FOTO: DAN ISAAC WALLIN

VI ÄR ROMER, ALLTSÅ MÄNNISKOR

Romerna är en svårdefinierad folkgrupp, eller snarare flera olika grupper, som genom historien sällan bemötts med respekt. Göteborgs stadsmuseum har tagit på sig den grannlaga uppgiften att skapa en utställning om romerna utan att göra besökarna alltför beklämda.

Magnus Berg ser att projektet är genomförbart, men endast till priset av vissa uteslutningar och förenklingar.


FOTO: GÄVLEBORGS MUSEUM

MEN AV BARNEN INTE ETT SPÅR

Ulla Arnell for till Gävle för att se hur länsmuseet gjort för att få med barnens funderingar i den ombyggda forntidsutställningen Spår av liv. Hon hittade en sandlåda och spännande fynd i montrar i en vacker och inbjudande miljö, men hon blev besviken på hur litet utrymme som lämnats för barnens frågor.REPORTAGE


FOTO: INGER HAMMER

UEFORUMS GULDPRIS TILL ULLA KASSIUS

På Museernas vårmöte i maj delade UEForum för tredje gången ut sitt särskilda guldpris till en utställning som året innan imponerat på oss. Pristagare blev Ulla Kassius som gjort scenografin till August. En djefla utställning på Liljevalchs. På bilden syns Ulla Kassius till vänster och UEForums chefredaktör Pia Cederholm med själva priset. Inger Hammer har intervjuat Ulla Kassius.

 

FOTO: VÄRLDSKULTURMUSEET

KVADRATER FÖR KONFLIKT OCH KAMP

Världskulturmuseet i Göteborg har skapat en utställning om wiphalan, den mycket speciella flagga som använts för att ena Andernas folk i kampen för en identitet.

Kristoffer Soldal resonerar kring hur man i utställningen har hanterat detta av symbolik och politik så starkt laddade föremål.


VÄRLDEN


FOTO: JENS LAURIDSEN

SPLITTER FRÅN KRIGETS VARDAG

Att skapa meningsfulla utställningar om det mest meningslösa – krig – är en hart när omöjlig uppgift.
Dan Jönsson reste till Köpenhamn för att på Tøjhusmuseet se två ambitiösa försök att gestalta Danmarks krigiska historia och samtid. Även om han blev berörd av den ena utställningen och imponerad av den andra förstår han fortfarande inte vad krig ska vara bra för.

 

FOTO: MASAYOSHI SUKITA

CLARAS LONDONBREV NR 3

I sin sista rapport från London funderar Clara Åhlvik på vad som gör en utställning engagerande. Svaret hittar hon bland annat på Victoria and Albert Museum där besökarna köar för att se David Bowie. Här i randiga scenkläder av Kansai Yamamoto från Aladdin Sane-turnén 1973.


ESSÄ

MED UTSTÄLLNINGSKRITIKEN SOM MOTOR

“Enligt min uppfattning är det inte recensentens uppgift att i generell mening berätta om tematiken utan i stället att mer specifikt beskriva hur utställningen presenterar tematiken eller historien,” hävdar Hege Børrud Huseby som har specialstuderat UEForums utställningsrecensioner från 2011.

Under Museernas vårmöte var hon inbjuden som föreläsare till UEForums seminarium om utställningskritik och hon hade mycket klokt att säga om hur kritiken kan användas för att utveckla utställningsmediet.


FORUM

FOTO: INGER HAMMER

LADDADE FÖREMÅL TIGER STILL

På Medicinhistoriska museet i Uppsala finns stora utrymmen, mängder av intressanta föremål och mycket kunskap bevarad. Rent utställningstekniskt är det dock en katastrof, tyckte Inger Hammer. Ändå blev hon berörd av det föremålen skulle ha kunnat berätta.


FOTO: BJÖRN ED

VAD BJÖRN ED SÅG

Björn Ed har lång erfarenhet inte bara av att bygga utställningar utan också av att se dem och analysera dem. Med kameran i hand gav han sig ut på stan för att få syn på de dominerande tendenserna. Det han såg gjorde honom imponerad men också lite beklämd.


LITTERATUR

PÅ FRAMTIDENS MUSEUM

I en föränderlig värld behöver särskilt konstmuseerna hitta nya vägar för att upplevas som relevanta. ”Museerna måste vara den plats där originalet både hyllas och problematiseras och där samhällskritik har en given plats.” Det skriver Axel Andersson apropå den nyutgivna skriften Vad är ett museum?.


Pias pressgrannar

MUSEIBESÖK FÖR VÄLBESTÄLLDA
På många museer är inträdet för barn gratis, även om åldersgränsen kan variera. Men på nyöppnade Abbamuseet i Stockholm tog man inträde till och med av sovande bebisar som bars i bärsele – 50 kronor! Detta, menade Abbamuseets vd Mattias Hansson, var dock ett misstag, för det som gällde var att barn som kan gå ska betala. De 45 nyanställda som sitter i kassorna hade bara inte haft klart för sig att de skulle bedöma de allra yngsta besökarnas motoriska nivå innan de släppte in dem.

Från denna uppseendeväckande princip har museet nu tvingats backa, vilket bland andra Dagens Nyheter rapporterat om (”Abbamuseet slutar ta betalt av gående spädbarn”, dn.se 2013-06-12). Mattias Hansson meddelade först att åldersgränsen för gratis inträde höjdes till 3 år, därefter att den höjts till 6 år. Han berättar också att man planerar att införa en rabatt för pensionärer. Ja, det kan sannerligen behövas! Just nu kostar inträdet för en vuxen hela 195 kronor och det tycker vi är på tok för mycket.