HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

#3 JUNI 2017

VÄRLDEN SOM FÄRGGLAD LEKPLATS

På Konsthall C i Stockholms förort Hökarängen har barn skapat konst utifrån FNs deklaration om barns rättigheter. Ulla Arnell och Agneta Sommansson klev på en spännande resa med viktiga stationer.

 

Tunnelbanan till Farsta tog ett jätteskutt i Hökarängen och körde in på den rosa Drömlinjen 18 … Det var bara att följa med in i Konsthall C.

 

"Jag har rätt att leva" … "Barn har rätt till rent vatten" … "Barn har rätt att leka" …

 

FN:s deklaration om barns rättigheter är tolkad och gestaltad i en Magisk Drömträdgård, av 500 femåringar, 90 pedagoger och en konstnär! Att följa den rosa Drömlinje 18 till fem stationer ger röst åt alla de medverkande barnen. Konsthallen blir ett offentligt rum, där rätten att uttrycka sig blir synlig.

 

I Malalabiblioteket samlas förskolebarnens superhjältehistorier, där de tar hjälp av den kloka Malala Yousafzai för att lösa ett problem som ofta är deras eget.

 

 

Nästa drömstation på den rosa linjen är Magiska biografen, fullt av tankar och åsikter, framförda och inspelade av barnen.

 

Linjen fortsätter till Magiska talarstolen, med åhörarbänk, där lyssnande sker med stora öron.

 

Resant tar slut i den Magiska staden, en myllrande vägg där förskolebarnen gett form, bilder och ord för den stad de vill leva i; hållbar, levande och rolig.

 

 

Världen är en stor färgglad lekplats.

 

Vi såg resultatet precis som femåringarnas föräldrar och syskon, men också deras fyraåriga förskolekamrater. Till hösten är det deras tur att arbeta i ett konstprojekt.

 

Det vi inte såg, men insåg, var att förskolebarnen under flera månader arbetat, tränat, byggt och reflekterat för att erövra innehållet i FN:s barnkonvention så att den med kraft skulle få fäste i Farsta stadsdelsnämnd.

 

Och femåringar är överens, de vill dela med sig: Alla ska vara mätta, alla ska få leka, alla ska få gå i skola.  Det krävs modiga femåringar till det. Hör ni?

 

 

Just nu med utredningar och reformer på kulturområdet behöver också barn tillgång till offentliga rum där kunskap, erfarenheter och fantasier gestaltas. Precis vad Världen är en färgglad lekplats gör.

 

Text: Ulla Arnell och Agneta Sommansson
Ulla Arnell är frilansande utställningsproducent och medarbetare i UEForum.
AS är frilansande skribent med erfarenhet från bibliotek, utställningar, utbildning och medier.
Foto: Konsthall CFaktaruta:
Världen är en stor färgglad lekplats – en pop-uputställning av Magiska Drömträdgården.
2/6 – 11/6 2017
Konsthall C och Farsta Stadsdelsförvaltning, under ledning av Amanda Larsson, som lett den konstnärliga processen och workshops med alla pedagoger. 
 

FORUM

2017
Birger Lipinski, Clara Åhlvik
En utställning blir till
Agneta Sommansson, Ulla Arnell
Världen som färgglad lekplats
Matilda Bengtsson
Flygets historia – American style
Hege Børrud Huseby
Text and Things – Konferens på tvärs
Jan Ohlin
Siffror som skaver
Kenneth Hermele
Namn eller inte

2016
Ralph Hermansson
Rätt tänkt blir lätt befängt
Margareta Alin Hegelund
Museer är barn av sin tid
Eva Persson
Länsmuseernas kris är vår


Tidigare FORUM i ARKIV

 

FORUM är avsedd för personliga
inlägg och vill ge plats för
reflektion och debatt.
Vill du delta i utställningsdebatten
hör av dig till Pia Cederholm.

  2017 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum | Ställföreträdande ansvarig utgivare: Jan Ohlin| © UEForum 2005-2017