HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Nyhetsbrev #6 2014


Välkommen till UEForums sista nummer för året!

På grund av den politiska turbulens som råder är kulturtidskrifternas överlevnad hotad, men låt oss hoppas på fortsatt utgivning även under 2015. Medan vi inväntar besked om framtiden kan vi fördjupa oss i utställningshistorien: för 150 kronor får du Eva Perssons bok Osköna ting hemskickad. Samtidigt blir du medlem i UEForums förening under ett år. Det lovar vi, även om mycket annat är ovisst.

I jultid, i hoppets tid
redaktionen


SYNPUNKTEN

TILL FORMGIVARENS FÖRSVAR
Att filmen och teatern behöver sina scenografer ifrågasätts aldrig men när nya utställningar ska byggas kan det heta att ”vi löser det inom huset”. Så dumt! Lena Hilbertsdotter drar en lans för den oersättliga formgivarkåren.


RECENSIONER


FOTO PIA CEDERHOLM

ÖGONBLICK AV DÅTID
På Västmanlands läns museum är man i full färd med att bygga en ny basutställning som ska engagera besökarna, När då var nu. Den första delen, om forntiden, står redan klar. Pia Cederholm letade länge efter närvarokänslan.

 

AFFISCH NORDISKA MUSEET

VITT SOM EN SOCKERCHOCK
Vem hade anat att just sockret skulle avslöja så mycket om vår sociala, medicinska, ekonomiska och kulturella historia? Johannes Soldal imponeras av Nordiska museets utställning Socker.


AFFISCH JUDISKA MUSEET


STOLTHET MÖTER FÖRDOM
På Judiska museet i Stockholm pågår en utställning om den betydelse ett antal framgångsrika judiska familjer haft för moderniseringen av Sverige. Ewa Wadell ser hur ett litet museum kan bemöta okunskap och myter med fakta.

 

FOTO ARMEMUSEUM


KULSPRUTAN SOM OBJEKT
”Vad som var en intellektuell insikt blir nu en fysisk förnimmelse: samhället rustas för krig.” Axel Andersson konfronteras åter med 1900-talets våldsamheter i en ombyggd utställning på Armémuseum.


REPORTAGE

INTELLIGENS OCH OLYDNAD
Den moderna storstaden ställer krav på medborgaren att vara flexibel, snabb och streetsmart men också att våga göra motstånd. Kristoffer Soldal rapporterar från Londons rika utställningsliv.

 

GLITTRAR BÄST SOM GLITTRAR SIST
Lite äckligt, lite underligt, lite sorgligt men i slutändan också hemskt romantiskt. Cecilia Jacobsson hängde på låset när Livrustkammaren öppnade utställningen om kungliga smycken, Det glittrar.


VÄRLDEN

MOTSTÅNDETS PRAKTIK
För varje jude som gömdes undan nazisterna krävdes ett nätverk av tio anständiga medmänniskor som hjälpte till. Dessa tysta hjältar hyllas nu, sjuttio år efter andra världskriget, i flera utställningar.
Kenneth Hermele har varit i Berlin.

 

FOTO STIFTUNG DENKMAL


FOTO NIL, NORGE

LITTERATUR

EN DESIGNENS MÄSTARINNA
Hon har kallats ”utställningsarkitekten med trollstav”, Aud Dalseg som under femtio år satt sin prägel på norska museer. Nu har hennes formgivargärning sammanfattats i en bok, Utstilling som form. Ingrid Miljand har läst den.


ESSÄ

PÅ VÄG MOT EN NY GESTALTNING
Hanna Severinsson och Annelie Månsson har i en museologisk undersökning kartlagt vilka krav de postmoderna besökarna ställer på utställningars förmåga att berätta och gestalta, att visa och undervisa. De föreslår också en väg framåt, där museerna ska erbjuda både upplevelser och meningsskapande.


UTOMKROPPSLIG UTSTÄLLNING?
”Det går ännu bara att föreställa sig en utställning där vi tillfälligt lämnar våra gamla kroppar och identiteter och där det fysiska och det digitala rummet ingår i en sömlös förening.” Karolina Uggla analyserar den internationellt turnerande Digital Revolution som landat på Tekniska museet i Stockholm.


FOTO BARBICAN


TACK FÖR ÅRET 2014!
Under 2014 har UEForum recenserat och analyserat utställningar genom sex innehållsrika nummer. För det vill vi tacka alla som medverkat. Tack till er och tack för oss!

Tove AlderinTOVE ALDERIN Aron AmbrosianiARON AMBROSIANI Axel AnderssonAXEL ANDERSSON Ulla ArnellULLA ARNELL Lars BergwallLARS BERGWALL
Pia CederholmPIA CEDERHOLM Diana ChafikDIANA CHAFIK Björn EdBJÖRN ED Katrin FribergKATRIN FRIBERG Magnus HaglundMAGNUS HAGLUND
Fritz HalvorsenFRITZ HALVORSEN Kenneth HermeleKENNETH HERMELE Lena HilbertsdotterLENA HILBERTSDOTTER Cecilia JacobssonCECILIA JACOBSSON Ulrika KnutsonULRIKA KNUTSON
Lena LanderbergLENA LANDERBERG Maria LaukkaMARIA LAUKKA Katarina LindahlKATARINA LINDAHL Gunilla LundahlGUNILLA LUNDAHL Alexandra MeinckeALEXANDRA MEIMCKE
Annelie MånssonANNELIE MÅNSSON Ingrid MiljandINGRID MILJAND Jan OhlinJAN OHLIN Per Magnus Finnanger SandsmarkPER MAGNUS FINNANGER SANDSMARK Hanna SeverinssonHANNA SEVERINSSON
Hanna SjöbergHANNA SJÖBERG Kerstin SmedsKERSTIN SMEDS Johannes SoldalJOHANNES SOLDAL Kristoffer SoldalKRISTOFFER SOLDAL Agneta SommanssonAGNETA SOMMANSSON
Karolina UgglaKAROLINA UGGLA Ewa WadellEWA WADELL Clara ÅhlvikCLARA ÅHLVIK