HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

UEFORUM 2018

Bli medlem i föreningen UtställningsEstetiskt Forum!

Webbtidskriften UtställningsEstetiskt Forum, UEForum, startades 2005 av Eva Persson. LÄS MER om EP.

Sedan 2012 drivs tidskriften i form av en ideell förening med redaktionen som styrelse. Finansieringen sker till största delen med Kulturrådets produktionsbidrag för kulturtidskrifter.

Vi vill fortsätta utveckla utställningskritiken och utöka bevakningen av museernas utställningar, både i Sverige och utomlands. Vi hoppas att du som läsare av UEForum vill stödja oss i arbetet med att göra en läsvärd och intressant tidskrift.

Det gör du enklast genom att betala ett personligt medlemskap i den ideella föreningen UEForum.

Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr och sätts in på
UEForums pg 62 73 54-4 eller bg 829-0082.
Kom ihåg att ange namn på den person som medlemskapet avser. 

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018