HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Nyhetsbrev #1 2014


Välkommen till årets första nummer av UEForum!

Medan hela naturen kryper ut i ljuset förbereder vi oss för en spännande vårsäsong med många nya utställningar och evenemang. På Museernas vårmöte i Umeå 8-10 april ordnar vi ett seminarium om utställningsmediet och berättandet och så ska vi för fjärde gången dela ut vårt särskilda guldpris. Hoppas vi ses där – eller åtminstone här!

En synnerligen god vår
önskar redaktionen


SYNPUNKTEN

SÅ SLIPPER DU GÅ PÅ MUSEUM

Tänk om landets länsmuseer med alla fantastiska samlingar var digitalt tillgängliga och man aldrig behövde resa sig ur den egna soffan!
Pia Cederholm stannar hemma när hon går på Sörmlands museum. Fast är det inte något som saknas?


REPORTAGE

ONDA MEN LÄRORIKA TING

“Ondska är inte alltid riktad mot den som drabbas. Det kan helt enkelt vara att njuta på andras bekostnad.” Clara Åhlvik har arbetat med projektet Ond design och analyserat begreppen på djupet under en längre tid.

 

FOTO: MIKAEL LAMMGÅRD


RECENSIONER


FOTO: ANNELI KARLSSON

MYCKET MER ÄN BARA VASA

Om vi kunde resa tillbaka till den där augustidagen 1628 när regalskeppet Vasa sjönk i Stockholm, men vända den katastrofen ryggen och blicka ut mot resten av världen i stället, vad skulle vi då se? Den frågan är utgångspunkt för Vasamuseets utställning Samtidigt.

 

FOTO: JEAN-BABTISTE BERANGER

ALLA TIDERS TENSTA

Samhällsklimatet låter sig med fördel gestaltas i samtidskonst men ett alternativ kan också vara sakutställningar.

Gunilla Lundahl tar reda på vad som händer när en konsthall leker museum, så som Tensta konsthall prövar att göra just nu.FOTO: ERIC LAFFORGUE

DEN BEGÄRLIGA MODERNITETEN

Att äga den senaste och mest blänkande prylen är en dröm över hela världen, inte bara för västerlänningar.

Axel Andersson analyserar Fetish Modernity på Etnografiska museet.

 

FOTO: KARL ZETTERSTRÖM

NY BLICK PÅ DET GAMLA KINA

Att besöka basutställningar som har stått en tid kan ge oväntade insikter.

Katrin Friberg ser om två utställningar om Kina på Östasiatiska museet och upptäcker att den ena fungerar mycket bättre än den andra.LITTERATUR

PLUNDRINGSTÅG I VÅR TID
Nazisterna stal inte bara människoliv, de lade också beslag på ofattbara mängder konst. Arbetet med att återbörda verken till de rättmätiga ägarna pågår än i dag. Jan Ohlin har läst Anders Rydells bok Plundrarna.

BÄTTRE KRITIK PÅ NORSKA
Vi på UEForum försöker ständigt påtala vikten av en kunnig och seriös utställningskritik, men det känns ibland som om vi talar för döva öron. I Norge har medvetenheten kommit längre. Ingrid Miljand har läst det senaste numret av Museumsnytt som har utställningskritik som tema.ESSÄ

VID UTSTÄLLNINGENS YTTERSTA GRÄNS

Att koncentrationslägren i Auschwitz har bevarats till eftervärlden innebär ett tungt ansvar på dem som ska förvalta detta mörka kulturarv och göra det om inte begripligt så åtminstone tillgängligt. Lasse Bergwall undersöker med utgångspunkt i sin egen upplevelse förhållandet mellan det som kan berättas och det som går bortom vår fattningsförmåga.Pias pressgrannar

SINNLIGT OCH OSINNLIGT PÅ MUSEET
För femtio år sedan var en utställning på ett natur- eller kulturhistoriskt museum liktydig med gamla ting som låg instängda och oåtkomliga bakom glas, i bästa fall med god belysning och en upplysande text på en etikett intill. Sedan dess har utvecklingen gått åt två olika håll. Många utställningar har blivit mer fysiskt sinnliga medan andra blivit mer teknifierade och datoriserade.

Det är förstås bra att utställningsmediet utvecklas men man kan också känna en viss oro. Ett museum kan omöjligt konkurrera med andra och långt mäktigare aktörer inom upplevelseindustrin, varken med nöjesfält eller med dataspel. Den som i en utställning försöker återskapa det förflutnas dofter och smaker är också ute på djupt vatten, något som Johannes Soldal påpekade i en bloggserie i Upsala Nya Tidning härförleden. Han diskuterade där insiktsfullt frågan om utställningars sinnliga kvaliteter, ur flera olika aspekter. Läs hans tre inlägg här:
”Rätten att röra”
”Att återskapa det förflutna”
”Upplevelser och museipedagogik”