HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Nyhetsbrev #1 2013


Välkommen till ett nytt nummer och därmed ett nytt år med UEForum! Vi fortsätter att skriva om utställningsvärlden, tack vare stöd från Kulturrådet, från våra annonsörer och från alla som blivit medlemmar i Föreningen UtställningsEstetiskt Forum. Vårt kontaktnät växer och därmed växer också den kompetens vi besitter tillsammans.

Dina tankar är värdefulla för oss, så hör gärna av dig med tips, frågor och kommentarer. God läsning!

Redaktionen


SYNPUNKTEN

DET HÄNDER PÅ LÄNSMUSEERNA
I årets första synpunkt reflekterar Ulla Arnell över länsmuseernas marknadsföring. ”Museernas verksamhet är mångfacetterad och ambitionen tycks vara att allt ska synas på hemsidan.” Vilka konsekvenser får det för potentiella besökare?FOTO:THE UNSTRAIGHT MUESUM

REPORTAGE

BARA PÅ NÄTET
Article 1 är namnet på ett utställningsprojekt om HBTQ-frågor. När utställningen vandrar vidare finns behovet av dokumentation och reflektion kvar.

Ewa Wadell har intervjuat Ulf Petersson om det virtuella Unstraight Museum.


RECENSIONER

FOTO: PIA CEDERHOLM

SÅ LÅTER STOCKHOLM
Projektet Oljud Sthlm vill tillvarata stadens ljud. Sirener, mobiltelefoner och kafésamtal kan bilda en alldeles särskild symfoni, något som besökaren får upptäcka själv i en utställning.

Pia Cederholm gick till Kulturhuset för att lyssna.

FOTO: GÖTEBORGSBLOGGARNA

MUSEIBESÖK FÖR MODIGA
På Röhsska museet pågår två utställningar på ovanligt skrämmande teman. En handlar om den onda designen och en om hiv.

UEForum skickade Kristoffer Soldal till Göteborg.

FOTO: KATARINA LINDAHL

TVÅDIMENSIONELLT MEN INTE PLATT
I en utställning på Stockholms stadsmuseum får besökarna möta berättelser från storstadslivet sedan dessa passerat serietecknarens skarpa penna.

Intressant och roligt, tyckte Katrin Friberg.


VÄRLDEN


FOTO: RAMA KNIGHT

WELCOME TO LONDON!
På Wellcome Collection, ett av Londons mest spännande museer, finns UEForums utsända Clara Åhlvik.
I sitt första Londonbrev funderar hon på varför teet är gratis för museets personal – när kaffet kostar.

 

FOTO: LEA NIELSEN

LEVANDE RUM I KÖPENHAMN
Hur kan man få rummet att gå besökaren till mötes och vidga upplevelsen bortom institutionens väggar? Tove Alderin analyserar rummets betydelse med utgångspunkt i tre olika Köpenhamnsutställningar.


FORUM


FOTO: ERIK LERNESTÅHL

INTE BÄTTRE FÖRR
Vad gör museerna för att lyfta in historien i nuet? Skulle de kanske behöva uppdatera sitt utställningsspråk för att bättre nå en modern publik?

Pia Cederholm längtar efter något annat sedan hon följt med på en av Armémuseums visningar.


ESSÄ

FORNSAL I BACKSPEGELN
I 35 år har Fornsalen på Malmö Museer haft i stort sett samma utformning men nu går den epoken i graven.

Sofia Winge gick en sista, tankfull vända innan utställningen plockades ner.

 

LITTERATUR

FRAM MED BUDSKAPET
Research. Storyboard. Mindmap. Nyckelpersoner. Kommunikationsplan. Vad blir det?

Sofie Collin har läst Riksutställningars senaste guidebok Kommunikation och marknadsföring för utställningar.


Pias pressgrannar

RENA ÖKNEN I SUNDSVALL
På Sundsvalls museum planerar man inför öppnandet av en ny utställning i mars. Det är en utställning om folk och kultur i Västsahara och den ska invigas av Marockos ambassadör som också sett till att projektet får sponsring. Toppen, eller hur? Nja, bara om man inte känner till (eller inte bryr sig om) att Marocko ockuperar Västsahara, som just nu kämpar för sin existens.

Under rubriken ”Marockansk propaganda till Sundsvalls museum” publicerade Sundsvalls tidning 7/2 en debattartikel av Lena Thunberg, redaktör för tidskriften Västsahara. Hon avslutar med en fråga: “Hur kan ett kommunalt museum som bekostas av offentliga medel låta en ockupationsmakts ambassadör betala delar av en troligen kontroversiell utställning – och inviga den?” Ja, det skulle vi också vilja veta. En gissning är att aningslösa svenska museer kan fungera utmärkt som plattform för politiker med orättfärdiga maktanspråk.