HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Nyhetsbrev #6 2012


Välkommen till årets sista nummer!

Det värmer att känna stödet från alla er som har betalat in medlemsavgiften på 100 kronor och nu kan räkna er som medlemmar i UEForums förening. Och vi vill gärna bli fler! Ännu finns chansen att betala och få räkna medlemskap under hela 2013. Läs hur man gör här.

Redaktionen


SYNPUNKTEN

TACK OCH GOD FORTSÄTTNING!
Enligt Kulturrådet är UtställningsEstetiskt Forum en tidskrift av hög kvalitet som har en viktig uppgift att fylla i det moderna medielandskapet. Därför får vi förnyat ekonomiskt stöd för nästa års utgivning. Med anledning av detta vill UEForum rikta ett tack till alla medarbetare från det gångna året, med önskan om fortsatt gott samarbete under 2013 och innan dess en riktigt god jul!

 

RECENSIONER

FOTO: TONY SANDIN

MAGASINET SOM UTSTÄLLNING
När museet väljer bort den traditionella utställningsformen till förmån för något som ska kännas mer äkta och mindre tillrättalagt uppstår en paradox.
Ewa Wadell tyder tecknen när Etnografiska visar upp det allra heligaste: magasinet. Hon konstaterar att "det är svårt att ta till sig innehållet i ett magasin utan att få en pedagogisk vägledning, samtidigt som en sådan skulle förhindra ett nyfiket, anspråkslöst och fritt botaniserande i förråden."

FOTO: KRISTOFFER SOLDAL

GALET VÄRRE
Surrealistisk konst kan påverka betraktaren på ett helt oförutsett vis.

Kristoffer Soldal hamnade i ett utomkroppsligt tillstånd när han såg Supersurrealismen på Moderna museet i Malmö.

FOTO: MEHRAN HAMRAHI

MAJDAG FÖR EVIGHETEN
Projektet A Day in the World består bland annat av utställningar med ett urval av de foton som togs 15 maj 2012.
Ewa Wadell gick till Kulturhuset i Stockholm för att möta berättelser från hela världen men fann mest stumma, västerländska ögonblick uppförstorade på tygvepor.

FOTO: MEHRAN HAMRAHI

EN MUR AV SPRÅK
Herta Müller fick nobelpriset i litteratur 2009. Nu visar Nobelmuseet en utställning om hennes författartillvaro bakom järnridån, Livets kalla smycke.

Ewa Wadell hade dock kunnat bli mycket mer omskakad av utställningen om den inte varit på tyska.


REPORTAGE

KRIG OCH KREATIVITET
På Tøjhusmuseet i Köpenhamn bygger Tove Alderin och Johan Carlsson två nya, stora utställningar som iscensätter Danmarks våldsamma historia i det som en gång var Christian IV:s vapenförråd.

UEForum fick en inblick i den skapande processen.

 

AFFISCH: TØJHUSMUSEET


LITTERATUR

PACKA NER OCH PACKA UPP
Riksutställningar har långt om länge blivit föremål för en rejäl historisk tillbakablick. Kultur i rörelse beskriver i text och bild några årtionden som radikalt förändrade det svenska utställningsmediet.

Pia Cederholm njöt av boken men provocerades av inledningen.

 
 

I BERÄTTARENS RUM
Den danske utställningsdesignern och konstnären Flemming Bau återger i sin bok Fortællingens rum bilder och tankar från en rad stora projekt som han arbetat med under fyrtio år i museibranschen.

Inspirerande läsning, tyckte Pia Cederholm.

 

Pias pressgrannar

LYCKA KAN INTE KÖPAS FÖR PENGAR
I en understreckare i Svenska Dagbladet (30/11) skriver Anders Mathlein om hur "självhjälpindustrins" lättsinniga löften om lycka gör människor olyckliga i en tid när framgång mäts i pengar och prylar. Att tuta i människor att de kan bli lyckliga med lite positivt tänkande är bedrägeri, det hävdar den brittiske journalisten Oliver Burkeman som skrivit boken The antidote. Han predikar den sunda skepsisens evangelium som motgift till verklighetsfrämmande optimism och stressande lyckojakt.

Burkeman berättar i sin bok om "ett slags misslyckandets museum i Michigan, ett koagulerat snabbköp fyllt av lättrörliga konsumtionsvaror som nästan ingen velat ha och som snabbt tagits bort efter lanseringen". Mathlein summerar: "Denna konsumismens kyrkogård påminner eftertryckligt om att fiaskot ständigt lurar bakom hörnet, förhoppningar och goda intentioner till trots – bortåt 90 procent av alla nya produkter misslyckas."

Hur många sådana museer skulle inte vår tid kunna fylla? Vi lever i ett hav av prylar, de allra flesta av mycket begränsat värde. Tänk om vi kunde handla julklappar enligt principen Köp inget som inte förtjänar en plats på museet om tvåhundra år!