HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

#1 FEBRUARI 2017

SIFFROR SOM SKAVER

I januari 2017 kom museernas besökssiffror för 2016. ArkDes, Arkitektur och Designcentrum överraskade med att ligga på tredje plats av landets mest besökta centralmuseer, efter Skansen och Vasamuseet. Det väckte frågor. Hur går det till när museerna mäter sina besökare? UEForum har undersökt saken.

 

I januari 2017 kom en glad nyhet från Riksförbundet Sveriges Museer: Rekordmånga besökare på museerna under 2016. Centralmuseerna kunde redovisa nästan två miljoner fler besökare än året innan.

 

Ovanligt högt upp på listan återfanns ArkDes, med 800.467 besökare, vilket gjorde att de nu intog tredje plats på listan, efter Skansen och Vasamuseet, en plats som i vanliga fall innehas av Naturhistoriska riksmuseet.

 

Ur pressmeddelande från Riksförbundet Sveriges Museer.

 

Till ArkDes siffra hör en kommentar:

 

"(1) Den markanta ökningen beror enligt Ark Des bland annat på ett nytt sätt att räkna besök (från manuellt till digitalt), populära utställningar och fri entré."

 

ArkDes redovisade en ökning på 122%.

 

2015 hade ArkDes 360.680 besökare. Tidigare siffror visar en besökssiffra runt 300.000; 2014 räknade man 285.723 och 2013 303.734 besökare.

 

Anläggningsbesök och verksamhetsbesök

 

ArkDes kommunikatör Sandra Nolgren menar att allt är i sin ordning. Hon förklarar:

 

– Förut mätte man bara de som gick på utställningarna och på programpunkter, det som kallas verksamhetsbesök. Nu mäter vi alla som kommer in i byggnaden, så kallat anläggningsbesök. Sedan mäter vi hur besökarna rör sig, till olika utställningar, kafé och så vidare.

 

ArkDes delar entré med Moderna Museet. Museerna samarbetar kring gemensamma funktioner, berättar Sandra Nolgren.

 

– ArkDes satte upp en utställning tillsammans med Moderna Museet under 2016, med konstnären Yayoi Kusama, som var väldigt uppskattad. Den årliga pepparkakshustävlingen drar också väldigt mycket, uppemot 50.000 besökare, säger hon.

 

ArkDes har också installerat avancerad elektronisk mätutrustning, speciella kameror som kan identifiera besökare och följa deras väg genom lokalerna. Det är annars inte lätt att hålla reda på alla som kommer via kafé, trädgård och olika sidodörrar, förklarar hon.

 

I övrigt hänvisar hon till Myndigheten för kulturanalys, som tagit fram metoderna för beräkning av besökssiffror.

 

Ur pressmeddelande från ArkDes januari 2017.

 

Fredrik Junkka på Myndigheten för kulturanalys förklarar att museerna förut mätt museibesök med mycket olikartade metoder, vilket gjort att siffrorna ofta inte varit jämförbara. Sedan 2015 har myndigheten tagit fram en instruktion för hur alla museer ska redovisa anläggnings- respektive verksamhetsbesök.

 

Han vill dock inte kommentera att ArkDes nu ligger på tredje plats efter Skansen och Vasamuseet.

 

– Kulturanalys kommenterar bara de besökssiffror som myndigheten själv publicerar, säger han.

 

Riksförbundet Sveriges Museer gick ut med siffrorna i januari. De skrev då följande:

 

Den officiella statistiken från Myndigheten för Kulturanalys visar att 26,5 miljoner museibesök gjordes på de svenska museerna 2015, en tydlig ökning jämfört med tidigare år.

 

Generalsekreterare Mats Persson är mycket nöjd över museernas generella ökning. Han vill inte kommentera just ArkDes siffror:

 

– Museerna lämnar uppgifterna. Vi kan inte ifrågasätta dem, säger han.

 

I övrigt hänvisar han till Myndigheten för kulturanalys.

 

Moderna Museet har redovisat andra siffror än ArkDes. Pressekreterare Hanna Tottmar förklarar att de två museerna nyligen tagit fram en gemensam policy kring detta.

 

– Vi har en gemensam siffra för anläggningsbesök som gäller för både Moderna Museet och ArkDes, eftersom vi sitter ihop i samma byggnad. Det totala antalet besökare är 634.906 besökare, förklarar hon.

 

Ur denna siffra ska alltså båda museerna få sina besökare.

 

Sverker Härd, chef på Myndigheten för kulturanalys säger att ArkDes siffror, så som de anges i museets pressmeddelande tidigare i år, kan bero på andra orsaker än en mycket stor ökning av antalet unika besök 2016 jämfört med tidigare år.

 

En förändrad och inte kvalitetssäkrad besöksräkningsmetod kan också vara en förklaring, säger han. Därför bedömer myndigheten att de besökssiffror ArkDes redovisat i början på 2017 bör tolkas med stor försiktighet.

 

– Vi gör just nu en genomgång av de centrala museernas besöksuppgifter och kommer att redovisa siffror med god kvalitet under våren, säger Sverker Härd, och ber UEForum att återkomma när myndigheten släpper sina egna siffror senare i vår.

 

Det lovar vi att göra.

 

Text: Jan Ohlin
JO är frilansjournalist och t.f. chefredaktör för UEForum.


 

FORUM

2017
Jan Ohlin
Siffror som skaver
Kenneth Hermele
Namn eller inte

2016
Ralph Hermansson
Rätt tänkt blir lätt befängt
Margareta Alin Hegelund
Museer är barn av sin tid
Eva Persson
Länsmuseernas kris är vår


Tidigare FORUM i ARKIV

 

FORUM är avsedd för personliga
inlägg och vill ge plats för
reflektion och debatt.
Vill du delta i utställningsdebatten
hör av dig till Pia Cederholm.

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018