HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

#5 OKTOBER 2017

Replik
INGEN GALLRING I SIGTUNA

Viktig debatt men dåligt exempel, påpekar Sigtuna museum i en kommentar till en artikel i förra numret av UEForum, #4 2017. De mynt ur Sundvedaskatten som inte visas i den aktuella utställningen ligger i tryggt förvar.

 

 

Med anledning av den debatt om gallring av arkeologiska föremål som startats av Ola Wong i SvD, nämns Sigtuna museums pågående utställning som ett exempel i ett inlägg på Synpunkten, ”Historiska föremål söker asyl”, av Pia Cederholm på UEF den 4:e september.

 

Budskapet är litet kluvet – vår utställning framhålls både som ett varnande exempel (hur vet vi att de 470 mynt ur Sundvedaskatten som inte finns med i museets utställning i själva verket inte är bortgallrade?) och som positivt exempel (museet visar mynt från just de länder som många av vår tids flyktingar kommer ifrån).

 

Mynten ur Sundvedaskatten är ett dåligt exempel att använda i den aktuella gallringsdebatten. De mynt som inte ställts ut hos oss finns i tryggt förvar hos den ägande institutionen. Orsaken till att Sigtuna museum endast visar ett urval av skatten, är just det skäl skribenten tar upp mot slutet av sin krönika – vi ville visa representativa mynt från de olika länder som är representerade i skatten. Fokus har således inte legat på skattens omfång – även om 482 mynt skulle se imponerande ut exponerade i en hög – utan på dess geografiska representativitet. Och då tyckte vi att ett mindre urval av mynten räckte.

 

Gallringsdebatten är viktig, men den berör inte arkeologiskt material som registrerats, rapporterats och slutligen fördelats till sina museer. På det stadiet är fynden strängt skyddade av Kulturminneslagen och får inte gallras bort. Debatten rör istället ett tidigare skede då vissa beslut om urval fortfarande måst göras i vissa fall, nämligen i samband med den arkeologiska undersökningen. Besluten i fält är avhängiga vilka medel som finns anslagna för konservering av fynden, en konservering som är nödvändig för att de över huvud taget är möjliga att framgent bevara och visa upp i utställningar. Det är hanteringen i detta skede som debatten rör.

 

På så vis är greppet att använda vår exponering av Sundvedaskatten inget vidare bra retoriskt grepp, eftersom det skjuter vid sidan av debattens mål. Museer gallrar inte bland fyndfördelade arkeologiska föremål.

 

Anders Söderberg, Arkeolog, Sigtuna museum
Anna Toräng, Intendent, Sigtuna museum


 

FORUM

2017
Anders Söderberg, Anna Toräng
Replik från Sigtuna
Eva Persson
Om Livrustkammaren
Veronica Hejdelind
Ny bokklubb om museiarbete
Olle Näsman
Samhällsmuseum – modell för framtiden?
V Hejdelind, P Steorn, C Åhlvik
Kommentar till museidialogen
Jan Ohlin
Siffror som skaver
Kenneth Hermele
Namn eller inte


Tidigare FORUM i ARKIV

 

FORUM är avsedd för personliga
inlägg och vill ge plats för
reflektion och debatt.
Vill du delta i utställningsdebatten
hör av dig till Pia Cederholm.

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018