HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Nyhetsbrev #5 2011


UEForum gör den här gången två avstickare till Norrland men besöker också Stockholm, Skövde, Öland, Barcelona, Prag och det inre av Finland.
Och så noterar vi den demokratirörelse som växer på gator och torg.

Välkomna till ett aktivt senhöstnummer!
UEForums redaktion


FOTO: PIA CEDERHOLM

SYNPUNKTEN

NÄR MAGASINET STÅR TOMT

Vilket utställningsbesök är mest givande, det öppna magasinets underbara överflöd eller ett föremålstomt jordbruksmagasin med några stora skyltar över ett gammalt brädgolv?

Pia Cederholm börjar omvärdera sin tro på tingens magi.

 

FOTO: JAN OHLIN

REPORTAGE

LEVANDE UTSTÄLLNING UNDER OMVANDLING

Medan Stockholmspolitikerna ältar Slussenfrågan gör stadsguiden Peter Frisk något mycket konkret: Han erbjuder gratis visningar av Slussen, pedagogiskt, på plats och med historien som utkikspunkt mot framtiden.

Jan Ohlin följde med på en visning.


RECENSIONER

FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN

 

GROVJOBB SOM GAV LYSANDE RESULTAT

Nobelmuseets fria tolkning av ikonen Marie Curie förnyar den populärvetenskapliga utställningen med konstnärliga medel.
Trots några kritiska funderingar kring textsättningen blir Eva Persson både glad och upplyst av mötet med Marie Sklodowska/Madame Curie


FOTO:PETTER ENGMAN

 

NÄR KOMMER TÅGET?

I väntan på att Bottniabanan skall fungera fullt ut gjorde Västerbottens länsmuseum en utställning om de första järnvägarna som knöt samman Norrland med det övriga Sverige i slutet av 1800-talet. Det blir en rolig klassresa med plats för många rollbyten.
Marta Hedvall recenserar Jääärnvägars – Vad mycket som går på räls.


FOTO: BJÖRN GRANKVIST

 

SÅ MYCKET SAMLAT

När man börjar borra i frågor kring vad vi samlar, varför vi samlar, för vems skull vi samlar och vad vi vill göra med allt det insamlade, öppnar sig spännande perspektiv som kan omvandlas till utställningsspråk.
Torgny Åström besökte Murberget i Härnösand och blev djupt berörd.


FOTO: CHRISTER ÅHLIN/SHM

 

TA AV DIG SKORNA, LEK OCH LÄR

Det har varit tyst i media om Nationalmuseums och Historiska museets ambitiösa satsningar på en yngre publik. I våras öppnade Hos gudar och gudinnor på Nationalmuseum och Resan Fram och Tillbaka på Historiska museet.
Båda utställningarna förtjänar en grundlig diskussion, menar Ulla Arnell och Agneta Sommansson.LITTERATUR

DIGITALA HOT OCH UTMANINGAR

Hur ska museerna hantera det faktum att med besökarna följer en svärm mobiltelefoner? Den digitala eran sveper in och museivärlden måste förhålla sig till helt nya kommunikativa möjligheter.

Kristoffer Soldal har läst ett nummer av Nordisk museologi.VÄRLDEN


FOTO: TIMO KILPELÄINEN

 

FOTO: DISSENY HUB BARCELONA

 

FOTO: MARIT JONSSON

STIG IN I SKOGEN
Lusto betyder årsring på finska. Ett nationellt museum till skogens ära visade sig vara en självklarhet i Finland, barrträdens, björkarnas och bastukvastarnas nation. Pertti Mustonen tar oss med till sydöstra Finlands djupa skogar i en poetisk betraktelse över skogsmuseet Lusto.

 

IDÉERNA UNDER KLÄDERNA
Om man betraktar kläder som ett komplext verktyg för att förändra kroppen, blir modet den ledare som pekar ut den aktuella riktningen för förändringen: smalare, fylligare, plattare, längre, kortare, naknare eller mer dolt? Med ett sådant perspektiv kan man bygga en intressant utställning, visar modehistorikern Patrik Steorn som varit i Barcelona.

 

FRÅN SKOLANS BARNDOM
På 1600-talet verkade pedagogikens fader Comenius med bestämda åsikter kring hur vi lär. I Prag finns Pedagogiska museet som återberättar Comenius och den moderna pedagogikens historia.
Marit Jonsson har varit där.


MISSA INTE

Skynda, skynda till Mindepartementet på Skeppsholmen i Stockholm där man fram till 27 november kan få veta mer om textilindustrin ur ett globalt perspektiv – vem tillverkar kläderna du bär?

Utställning, film och samtal utlovas kring sådant som "kläder och begär".

 

Pias pressgrannar
GATANS PARLAMENT
UEForum uppmärksammar att samtalet om våra minnen och vår mänsklighet just nu förs som allra intensivast utanför museernas väggar. I en understreckare i Svenska Dagbladet från 26 oktober i år skriver arkitekten Ola Andersson om den fysiska grunden till demokratin: gator och torg. Den allmänna platsen är en förutsättning för att människor som bor nära varandra i en stad ska kunna röra sig fritt och mötas på lika villkor, menar han, och pekar på hur de stora omvälvningarna initieras, inte inifrån parlamenten utan från gatan utanför.

 

FOTO: JONAS BERGLUND

"Det var när folket gav sig ut på gatorna som det totalitära styret tvingades lämna ifrån sig makten i Egypten och Tunisien. Demokratin växer ur den allmänna platsen i staden. Den är ingen abstrakt princip, något som kan plockas fram vid högtidliga tillfällen eller twittras fram. Demokrati är en medborgerlig handling som kräver en plats där den kan utövas i praktiken."
Bild från Occupy Wall Street - rörelsens tältläger på Brunkebergs torg i Stockholm.

 

I nästa nummer, som anländer lagom till jul, återkommer UEForum med nya iakttagelser och önskemål kring utställningsestetik. På återseende!