HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

#1 FEBRUARI 2016

VÅR SAMLADE UTSTÄLLNINGSKUNSKAP

Syns du inte så finns du inte. UEForum har i tio år försökt sätta ord på vad utställningar är, hur de kan värderas, vad som utgör kvalitet, allt i syfte att synliggöra ett medium som är så lite utforskat trots att det berör så många. Men en förändring är på väg, förutspår Pia Cederholm.

 

Jämfört med andra medier och konstarter är utställningen dåligt bevakad. När natur- och kulturhistoriska utställningar någon gång recenseras ligger fokus på innehållet i utställningen, inte på formen. Det är som om man inte alls reflekterar över hur utställningar gestaltar sitt ämne. En motsvarande brist på intresse för upphovsmannens unika stil och val av uttrycksform vore otänkbar för en teateruppsättning, ett musikaliskt framförande, en filmatisering, en konstinstallation eller ett skönlitterärt verk.

 

Konsekvensen av den här blinda fläcken blir bland annat att utställningsskapande ses över axeln, som en verksamhet utan behov av professionalitet. Varför skulle man recensera utställningar för deras form om denna form inte är uttryck för konstnärligt motiverade val? Många utställningar, särskilt på mindre museer och på hembygdsgårdar, byggs av amatörer som inte ens känner till att utställningsproduktion är ett kunskapsområde med sina egna experter, verktyg, begrepp, konkurrerande traditioner och historiska paradigmskiften.

 

Processen med att bygga en ny utställning startar med idéer och skisser, som det här väntrummet. Det är en illustration till utställningsförslaget Tro, hopp och kärlek framtaget av Expology för Medicinhistoriska museet i Helsingborg. Foto: Expology/Kulturen

 

När jag berättar för bekanta att jag skriver om utställningar får jag sällan följdfrågor. I deras öron låter det alldeles för diffust för att väcka intresse. Om jag dessutom erkänner att jag är chefredaktör för UtställningsEstetiskt Forum blir de blanka i ansiktet, för då kommer tre obegripliga termer på raken: utställningar, estetik och forum. Vad är det? Vem behöver sådant? Finns det inte viktigare saker att ägna sig åt?

 

En sevärd utställning tar rummet i besittning och åstadkommer något tidigare okänt. Från Olafur Eliassons Verklighetsmaskiner på ArkDes 2015. Foto: Anders Sune Berg

 

I höstas fick jag ett erbjudande som jag inte kunde motstå. Riksutställningar har tagit på sig uppdraget att börja fylla igen den här kunskapsluckan genom att skriva artiklar om utställningsrelaterade företeelser på Wikipedia. Ville jag kanske bidra med texter om personer som varit betydelsefulla för utvecklingen av svenska utställningar? Självklart ville jag det! Jag visste också precis vem jag ville börja med: Eva Persson.

 

Efter ett antal bearbetningar – att skriva för Wikipedia visade sig vara långt mer krävande än jag kunnat föreställa mig, med rigorösa förhållningsregler för relevans och verifierbarhet – finns nu min artikel om Eva Persson att läsa på nätet. Andra, i huvudsak studenter från KSM i Linköping, har skrivit artiklar om begrepp som basutställning, kulturhistorisk utställning, digital utställning, vandringsutställning, utställningsdesign och utställningshistoria i Sverige.

 

En av de fantastiska möjligheter som Wikipedia erbjuder är att så mycket kan kopplas ihop till ett systematiskt, lättmanövrerat och stadigt växande nätverk. Kunskapen binds ihop. Därför kan man från artikeln om Eva Persson klicka sig vidare till andra artiklar och fördjupa sig till exempel i Den rike mannens bord, en av hennes viktigaste utställningar.

 

Det hela är ett samarbete inom Projekt GLAM. Förkortningen står för Galleries, Libraries, Archives, Museums och motsvaras på svenska närmast av ABM, Arkiv, Bibliotek, Museer. Även om kunskapen om utställningar alltjämt är eftersatt så har vi tack vare Riksutställningar och GLAM nu flyttat fram positionerna rejält. Och arbetet fortsätter, det finns hur mycket som helst att göra vad gäller att skriva, komplettera och förbättra artiklar på Wikipedia.

 

Vill du vara med och göra kunskapen om utställningar tillgänglig? Vill du bidra till att olika företeelser kopplas samman i det gigantiska uppslagsverk som Wikipedia utgör? Eller vill du bara se hur projektet framskrider och kanske lägga till något här och där? Wikipedia är öppet för seriösa och objektiva bidrag från alla. Börja med länkarna här nedanför så ska du se att du blir inspirerad!

 

Text: Pia Cederholm
PC är UEForums chefredaktör.


Läs Wikipedia-artikel om Eva Persson
Projekt GLAM på Wikipedia
Uppslagsord på Wikipedia:
Basutställning
Kulturhistorisk utställning
Digital utställning
Utställningsdesign
Världsutställning
Utställningshistoria i Sverige


 

SYNPUNKTEN

2016
Fredrik Söderling
Det våras för nya museichefer
Pia Cederholm
Vår samlade utställningskunskap


2015
Irène Karlbom Häll
Gallra fram kreativiteten
Gunilla Lundahl
Om att koka ihop utställningar
Mailis Stensman
Inte lycklig av mycket smör


Tidigare SYNPUNKTER i ARKIV

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018