HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

MUSEERNA BEHÖVER EN GRANSKNINGSKOMMISSION

Sveriges museer antas av sina besökare vara förmedlare av verkliga "sanningar" genom sina utställningar. Det underströk forskare som föreläste vid en hearing om genus på museer som arbetsgruppen JÄMUS vid Historiska museet hade inbjudit till den 31 maj.

 

 

Vidare nyttjas museerna i stor utsträckning av skolorna i utbildningssyfte. Av detta kan vi dra slutsatsen att museerna har en folkbildande funktion och åtnjuter ett stort förtroende hos sina besökare som kunskapsförmedlare. Men vad är det då för kunskap som förmedlas via våra museer, inte så sällan finansierat av skattemedel?

 

Som en röd tråd genom Historiska museets hearing fanns uppfattningen att utställningarna ofta är vinklade ur ett genusperspektiv som mer återspeglar vår närtid än de genussystem som gällt för de historiska sammanhang man vill visa. Anna Samuelsson visade övertydliga exempel från naturhistoriska utställningar där västvärldens kärnfamiljeideal projicerats på djurarter som i verkligheten lever i helt andra former av social organisering. Detta innebär i praktiken att den folkbildning som sker genom museerna i dessa fall bidrar med desinformation till sina besökare. Tidningar, tidskrifter och TV- och radiokanaler har ansvariga utgivare och avkrävs också ansvar för vad man publicerar. Detta borde även gälla våra museer!

 

Därför föreslog jag på Historiska museets hearing den 31/5 att Statens Historiska Museer bildar en gemensam granskningskommission i samarbete med universitet och högskolor, där museernas utställning kvalitetsgranskas ur ett kunskapsperspektiv. Samarbetet skulle alltså kunna innebära att museerna stöttar varandra sinsemellan och får stöd från sakkunnig forskning.

 

Text: Pamela Reynold
Nätverket Kvinnohistoriskt Forum

UtställningsEstetiskt Forum – Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik

Tidigare FORUM i ARKIV

 

FORUM är avsedd för personliga
inlägg och vill ge plats för
reflektion och debatt.
Vill du delta i utställningsdebatten
hör av dig till Pia Cederholm.