HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

NYHETSBREV #2 2018


Bästa läsare

Nu njuter vi av takdropp och vårvindar. På UEForums redaktionen fejar vi och förbereder nytt nummer, Guldpris och årsmöte för vår ideella förening.

Den 18 april delar vi ut årets Guldpris på Sveriges Museers Vårmöte i Malmö. Spänningen stiger! Vem ska få årets pris?

I detta nummer erbjuder vi läsning om utställningen Concrete Matters på Moderna Museet (med mycket beröm), det nya Louvren i Abu Dhabi, också mycket fint, Konstfrämjandets historia och mycket mer.

Väl mött!
RedaktionenSYNPUNKTEN

SNACKA OM UTSTÄLLNINGAR!

Glada besked från Norge som satsar en kvarts miljon på recensioner av museiutställningar 2019, meddelar Pia Cederholm.
LÄS MER
RECENSIONER

FOTO MODERNA MUSEET (BESKUREN)

KONKRET KONST I BÄSTA FORM

Utställningen Concrete Matters på Moderna Museet har fått en gestaltning som återger ämnet på bästa sätt, tycker Gunilla Lundahl.
LÄS MER


FOTO ART LAB (BESKUREN)

BRÅKAT OCH SPUNNET

Textila processer på Art Lab Gnesta manar till begrundan om polarisering mellan hantverk och industri, skriver Maria Backman.
LÄS MER


FOTO PIA CEDERHOLM (BESKUREN)

EVOLUTIONEN RULLAR BARA FRAMÅT

Pia Cederholm rapporterar från Oslo där Naturhistorisk museum öppnat sin nya evolutionsutställning Livets träd.
LÄS MER

LITTERATUR

BILD KONSTFRÄMJANDET

JA MÅ KONSTFRÄMJANDET LEVA

Konstfrämjandet har fyllt 70 och gett ut en jubileumsantologi om sin egen historia. Intressant och välmatad tycker Jan Ohlin.
LÄS MER
VÄRLDEN

FOTO GIUSEPPE CACACE/AFP PHOTO

LOUVREN LEVERERAR

Louvrens nya museum i Abu Dhabi har öppnat efter många års förberedelser. Absolut världsklass, rapporterar Olov Amelin.
LÄS MER
ESSÄ

BILD STIK

ISLAM PÅ EUROPAS MUSEER

Magnus Berg har varit på resa med kollegan Klas Grinell och funderat över hur islam presenteras på Europas museer.
LÄS MER


   

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018